Decharge

Goedkeuring door de Staten-Generaal van de begrotingsuitvoering van de minister.

Na Verantwoordingsdag keuren de Staten-Generaal de slotwetten goed. Daarmee verlenen ze decharge aan de ministers: deze laatsten worden ontheven van hun verantwoordelijkheid voor het gevoerde financieel beheer in een verslagjaar.