Bedrijfsvoeringsparagraaf (bedrijfsvoeringsinformatie)

In de bedrijfsvoeringsparagraaf van het jaarverslag van een ministerie verantwoordt de minister zich over:

  • de rechtmatigheid van de begrotingsuitvoering (of het begrotingsgeld volgens de regels is uitgegeven),
  • de totstandkoming van de beleidsinformatie,
  • het gevoerde financieel beheer en materieelbeheer en
  • de overige aspecten van de bedrijfsvoering.

De bedrijfsvoeringsparagraaf heeft het karakter van een uitzonderingsĀ­rapportage.