Baten-lastenstelsel

Bij een stelsel van baten en lasten worden de ontvangsten enĀ uitgaven voor een geleverde of ontvangen dienst verantwoord in het jaar waarin die dienst geleverd of ontvangen is.

Deze methode verschilt van het kasstelsel, waarbij het moment van uitgeven of ontvangen wel bepalend is voor het moment waarop een post wordt opgenomen in de verantwoording.