Baten

De (op een staat van baten en lasten op te nemen) bedragen die worden beschouwd als opbrengsten die verband houden met de activiteiten in de betreffende periode.