Baseline financieel beheer en materieelbeheer

De rijksbreed geldende normen voor het financieel beheer en materieelbeheer zijn opgenomen in de Baseline financieel beheer en materieelbeheer.

Aangezien de activiteiten en processen per ministerie verschillen, geeft ieder ministerie departementsspecifieke invulling aan het financieel beheer en het materieelbeheer. Zij dienen daarbij echter wel de normen en criteria uit de Baseline in acht te nemen.