Auditdienst Rijk

De Auditdienst Rijk is de interne auditor van het Rijk. De Auditdienst Rijk (ADR) is onder meer belast met de controle van:

  • het departementale jaarverslag,
  • het onderzoek naar het financieel beheer,
  • het materieelbeheer en de ten behoeve daarvan bijgehouden administraties,
  • en het onderzoek naar de totstandkoming van de niet-financiële informatie.

De Algemene Rekenkamer beschouwt de ADR als een interne accountant, die relatief onafhankelijk functioneert. Een waarborg voor deze onafhankelijkheid vormt het feit dat de taak en de plaats van de ADR wettelijk geregeld zijn. Deze plaats, direct onder de minister van Financiën, waarborgt de onafhankelijkheid ten opzichte van de te controleren afdelingen en diensten van het Rijk. De interdepartementale commissie Auditdienst Rijk heeft onder andere als taak toe te zien op de kwaliteit van de dienstverlening van de ADR.