Onderzoek naar belastinguitgaven: jaarlijks ruim € 18 miljard

In een brief aan de Tweede Kamer en een daaraan verbonden webdossier wijst de Algemene Rekenkamer op 19 maart 2015 op de omvang van en de informatie over het fiscale instrument belastinguitgaven.

Met 86 regelingen voor belastinguitgaven zijn jaarlijks € 18,5 miljard gemoeid. Dankzij deze fiscale subsidies hoeven burgers en bedrijven minder belasting af te dragen. Uit het onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat de rijksoverheid van veel van deze regeling niet weet of ze effectief zijn.
Dertien van deze fiscale regelingen - jaarlijks derft de schatkist voor € 5,6 miljard hierdoor inkomsten - hebben mogelijk een negatief effect op het milieu. In internationaal verband heeft onder andere Nederland zich een aantal jaar geleden uitgesproken dat regelingen die het milieu schade geleidelijk worden afgebouwd.