Tweede Rekenkamerwebinar: Tips voor betere subsidie-evaluaties

Gemeenten en provincies verstrekken subsidies voor uiteenlopende doelen. Denk aan het behoud en de restauratie van monumenten, culturele activiteiten en kunstzinnige vorming of activiteiten die het welzijn van groepen burgers kunnen vergroten. Of die subsidies effectief zijn is vaak onbekend.

Op donderdag 13 maart 2014 organiseerde de Algemene Rekenkamer, samen met de Randstedelijke Rekenkamer en de Rekenkamer Nijmegen, een webinar over hoe subsidies beter geëvalueerd kunnen worden op effectiviteit. Dit online seminar biedt handreikingen voor lokale rekenkamers die hun gemeente/provincie willen aansporen tot betere subsidie-evaluaties of die zelf aan de slag willen met een subsidie-evaluatie. Tijdens het webinar gaan we onder meer in op:

  • wat onder effectiviteit van subsidies wordt verstaan;
  • welke normen rekenkamers hanteren als het gaat om het evalueren van de effectiviteit van subsidies;
  • lessen uit recent rekenkameronderzoek naar subsidie-evaluaties;
  • een stappenplan voor betere effectevaluaties van subsidies.

Voor wie is het webinar bedoeld?

Het webinar is bedoeld voor lokale rekenkamer(commissie)s en beleidsmedewerkers bij gemeenten en provincies.

Aanmelden

Het webinar 'Tips voor betere subsidie-evaluaties' kunt u terugzien via http://webinar.nl/algemenerekenkamer/#!/webinar/algemenerekenkamer/20140313_1.

Over onze webinars

Dit webinar is de tweede die de Algemene Rekenkamer organiseert in het kader van haar 200-jarig bestaan. Eerder al hielden we een webinar over de gevolgen van DBFMO-contractbeheer voor gemeentes. Bekijk ook deze webinar.