Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2019 van het Ministerie van IenW - Saldibalans

Saldibalans - Verantwoord bedrag

Saldibalans - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenVerantwoord bedrag
Liquide middelen0
Vorderingen buiten begrotingsverband31.978
Schulden buiten begrotingsverband34.413
Openstaande rechten0
Vorderingen7.459
Schulden0
Voorschotten2.367.178
Garantieverplichtingen290.044
Andere verplichtingen1.604.301
Deelnemingen0
Leningen u,g0
Leningen o,g0
Sluitrekening met het Infrastructuurfonds0
Sluitrekening met het Deltafonds0
Totaal4.335.373
Brontabel als csv (484 bytes)

Saldibalans - Rechtmatigheid

Saldibalans - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen000
Schulden000
Voorschotten4.2002.0616.261
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Leningen u,g000
Leningen o,g000
Sluitrekening met het Infrastructuurfonds000
Sluitrekening met het Deltafonds000
Totaal4.2002.0616.261Nee
Brontabel als csv (667 bytes)

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen000
Schulden01.2161.216
Voorschotten4.2052.0616.266
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen05.0775.077
Deelnemingen000
Leningen u,g000
Leningen o,g000
Sluitrekening met het Infrastructuurfonds000
Sluitrekening met het Deltafonds000
Totaal4.2058.35512.559Nee
Brontabel als csv (682 bytes)