Handreiking effectevaluaties van subsidies

Met deze handreiking richten wij ons op beleidsambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de vormgeving en evaluatie van subsidies. Wij hopen hen te kunnen ondersteunen met inzichten en adviezen die de kwaliteit van effectevaluaties en het gebruik ervan kunnen vergroten. Op die manier hopen wij eraan bij te dragen dat bij de instelling van nieuwe subsidies, de aanpassing van bestaande subsidies en de verantwoording over subsidie-uitgaven gebruikgemaakt kan worden van betrouwbare en adequate informatie over de effectiviteit.