Documenten - Passend onderwijs

8 publicaties over Passend onderwijs

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Aandachtspunten bij het Nationaal Programma Onderwijs

Kamerstuk: Kamerbrief | 31-03-2021

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2021 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Een goede begroting legt de basis voor een goede uitvoering van beleid en verantwoording daarover. Jaarlijks stelt de Algemene ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-10-2020

Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2017 en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Onderwijs, ...

Rapport | 16-05-2018

Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2016 en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Onderwijs, ...

Rapport | 17-05-2017

Reactie minister van OCW betreffende Verantwoordingsonderzoek 2016 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief | 17-05-2017

Kunnen basisscholen passend onderwijs aan?

‘Passend onderwijs’ moet ervoor zorgen dat kwetsbare leerlingen in het basisonderwijs een plek krijgen die zo goed mogelijk bij ...

Rapport | 02-07-2013

Afschrift brief d.d. 17 december 2012 aan de staatssecretaris van OCW

De Algemene Rekenkamer heeft besloten onderzoek te doen naar de bekostiging van het primair onderwijs en de invloed van invoering ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-12-2012

Aandachtspunten bij de begroting 2013 van de minister van OCW

In deze brief van 14 november 2012 wordt de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap behandeld.

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-11-2012