Brief Algemene Rekenkamer over Haïti-onderzoek 2012

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de Algemene Rekenkamer toegelicht  welke rol het instituut in 2012 heeft gespeeld bij  het inzichtelijker  maken van de verantwoording over de besteding van noodgeld in Haïti.

Dat land was in 2010 getroffen door een zware aardbeving.

Aanleiding voor deze brief vormen mededelingen van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Oxfam Novib, en de mediaberichtgeving hierover.