Aandachtspunten bij begroting 2014 Ministerie van Economische Zaken

De Algemene Rekenkamer stuurt de komende weken een reeks brieven aan de Tweede Kamer met aandachtspunten bij de begroting 2014 van het kabinet.

Op 2 oktober 2013 ontving de Tweede Kamer de brief over de begroting van het Ministerie van Economische Zaken, deel Economie en Innovatie. Daarin vraagt de Algemene Rekenkamer aandacht voor de volgende onderdelen van de begroting: 

  • De uitgaven voor een doelmatige en duurzame energievoorziening. De begroting maakt volgens de Algemene Rekenkamer niet duidelijk hoe de uitgaven aan duurzame energie (ruim 1 miljard euro in 2014) bijdragen aan duurzame energieproductie in 2020 en later. 
  • De minister schetst in zijn begroting een dalende lijn voor de toekomstige uitgaven aan de agentschappen die bij het ministerie horen, namelijk Agentschap NL, Agentschap Telecom, Dienst ICT-Uitvoering, Dienst Landelijk Gebied, Dienst Regelingen, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De afgelopen jaren bleek die daling niet reëel.
  • De beheersbaarheid van het structurele tekort van de Borgstellingsregeling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB). De Algemene Rekenkamer houdt zorgen over de maatregelen van de minister om het financiële gat in de regeling van 13 miljoen euro te dichten.

Over het deel landbouw en Natuur van de begroting verwacht de Algemene Rekenkamer de Tweede Kamer medio oktober 2013 een brief te zenden.