Regionale verschillen in gebruik van langdurige zorg moeilijk verklaarbaar

Realisatie bezuiniging kabinet van € 500 miljoen onzeker

Bestaande regionale verschillen in het gebruik van langdurige zorg laten zich niet makkelijk verklaren. Het is onzeker of het kabinet hierdoor een bezuiniging van € 0,5 miljard op de langdurige zorg aan ouderen en chronisch zieken kan realiseren. Diepgaander onderzoek is nodig om vast te stellen of doelmatiger gebruik van langdurige zorg in instellingen of aan huis mogelijk is door de regionale verschillen te verkleinen.