Actualisatie cijfers maatregelen kredietcrisis

De Algemene Rekenkamer stuurt op 18 mei 2016 een brief naar de Tweede Kamer met informatie over de financiële stand van zaken van de maatregelen die kabinetten indertijd hebben getroffen om de kredietcrisis te bestrijden