Brief aanTweede Kamer over toezicht op banken in de EU

De Algemene Rekenkamer heeft op 9 februari een brief naar de Tweede Kamer verzonden over het toezicht op banken in de Europese Unie. Sinds 4 november 2014 is het toezicht op zogenaamde ‘significante’ banken verschoven van De Nederlandsche Bank (DNB) naar de Europese Centrale bank (ECB). Nederland telt zeven ‘siginficante’ banken met een totale balansomvang van circa 2.150 miljard euro.

De Algemene Rekenkamer werkt samen met onder andere de Europese Rekenkamer en de Duitse Bundesrechnungshof aan de opzet van onderzoek naar het toezicht op banken in de eurozone. Daarbij is naar voren gekomen dat de Europese Rekenkamer hoogstwaarschijnlijk duurzaam geen toegang krijgt tot informatie van de ECB voor onderwerpen die buiten het reguliere onderzoek naar de operationele efficiëntie van het management van de ECB vallen.
Er is in dat geval sprake van een gat in de onafhankelijke externe controle op de aan de ECB opgedragen toezichttaken.

Het gevolg is dat het toezicht op de zeven grootste Nederlandse banken niet (meer) aan onafhankelijke externe controle onderworpen kan worden.