Actualisering website kredietcrisis

In het najaar van 2008 leidde de kredietcrisis in de financiële sector tot een serie interventies door de Nederlandse Staat. De Algemene Rekenkamer volgt sindsdien de maatregelen en interventies die het Ministerie van Financiën heeft genomen om de gevolgen van de kredietcrisis tegen te gaan. Op http://kredietcrisis.rekenkamer.nl/ is daartoe een overzicht van de relevante gebeurtenissen opgenomen. Per 5 juni 2014 hebben we deze website geactualiseerd.