Financiële onderbouwing van (verlaagde) ambities voor de krijgsmacht niet geheel sluitend en beperkt houdbaar, maar wel op dit moment de best mogelijke benadering

Validering Algemene Rekenkamer van nota over de krijgsmacht

De minister van Defensie biedt met de beschikbare gegevens op dit moment de best mogelijke financiële benadering van de onderbouwing in haar nota over de toekomst van de krijgsmacht. Tegelijkertijd zijn de ambities van de Nederlandse krijgsmacht en de mogelijkheden om die te realiseren nog niet duurzaam in balans. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer op 19 september 2013 in het rapport Validering nota ‘In het belang van Nederland’ van de minister van Defensie. De minister heeft in de nota de krijgsmachtambities verlaagd en beter inzicht verschaft in de financiële spankracht van Defensie voor de komende 15 jaar. De stelling dat de door het kabinet vastgestelde nota al leidt tot ‘een financieel en operationeel duurzame krijgsmacht’, onderschrijft de Algemene Reken-kamer niet. Verder zijn de berekeningen over de inzetbaarheid van 37 JSF-jachtvliegtuigen ter vervanging van de huidige F-16’s niet helemaal compleet. Daardoor is het onzeker of er altijd vier toestellen voor internationale missies beschikbaar zijn (de overige jachtvliegtuigen zijn nodig voor de bewaking van het Nederlandse en bondgenootschappelijke  luchtruim, voor pilotentraining of zijn in onderhoud). De ingeboekte besparing door samen te werken met de Belgische luchtmacht is ongewis en het is nog de vraag of de JSF gevrijwaard blijft van de chronische onderhoudsproblematiek van de luchtmacht.