Reconstructie van informatie aan Kamer over vervanging F-16

Op verzoek van de ministers van Financiën en Defensie heeft de Algemene Rekenkamer de informatievoorziening voor de Tweede Kamer over de vervanging van het militaire vliegtuig F-16 vanaf 1996 gereconstrueerd.

In een brief aan de Tweede Kamer en aan beide ministers heeft de Algemene Rekenkamer op 22 mei 2013 de uitkomst bericht. De bestuurlijke reactie van beide ministers en het nawoord daarop van de Algemene Rekenkamer zijn in deze brief opgenomen.
De brief sluit aan op het webdossier vervanging F-16 dat de Algemene Rekenkamer sinds maart j.l. online heeft staan: http://vervanging-f16.rekenkamer.nl/.