Onderzoek naar de visie op de krijgsmacht van de toekomst

De Algemene Rekenkamer heeft besloten onderzoek te doen naar de visie op de krijgsmacht van de toekomst en de financiële onderbouwing van die visie.

Dit op verzoek van de minister van Financiën. Het verzoek omvat drie onderdelen. Ten eerste het verzoek om  de visie op de krijgsmacht van de toekomst, met daarin de vervanging van de F-16, en de financiële onderbouwing van die visie te valideren. Wij verwachten drie maanden na gereedkomen van de visie ons oordeel te publiceren. Ten tweede het verzoek om het financieel sjabloon, dat het kosteninzicht per wapensysteem inzichtelijker moet maken, te beoordelen en eventuele voorstellen voor verbetering te doen. Ten derde het verzoek om de Tweede Kamer meer in den brede een oordeel te geven over de kwaliteit van de informatievoorziening tot op heden over de ontwikkeling van investeringskosten, exploitatiekosten en aantallen jachtvliegtuigen. We bereiden momenteel een webdossier Vervanging F-16 voor. Het webdossier en de begeleidende brief met oordeel over de kwaliteit van de informatievoorziening verwachten we eind maart te publiceren.