Monitoring Vervanging F-16

Sinds 2005 informeert de Algemene Rekenkamer de Tweede Kamer periodiek over de stand van zaken rond het project Vervanging F-16. Wij hebben in het afgelopen jaar onze monitoring van het project voortgezet. We hebben in deze brief alleen die onderwerpen opgenomen waarvoor wij speciale aandacht van de Tweede Kamer vragen.