Rekenkamer wil vastgoedmanagement bij (semi-)overheid helpen verbeteren

De Algemene Rekenkamer wil de beheersing van vastgoedprojecten bij de (semi-)overheid helpen verbeteren. Daarom heeft de Rekenkamer een handreiking ontwikkeld waarin de basisprincipes van goed vastgoedmanagement staan beschreven. Op 16 november presenteerde de Rekenkamer deze handreiking tijdens de conferentie ‘Toekomst publiek vastgoed’.

Het grote financiële en maatschappelijke belang van vastgoed in de publieke sector was voor de Algemene Rekenkamer reden om een aantal jaren achter elkaar in haar onderzoeksprogramma aandacht te besteden aan publiek vastgoed. 

Handreiking

Op basis van deze onderzoeken heeft de Rekenkamer de Handreiking Basisprincipes vastgoedmanagement ontwikkeld. President Arno Visser presenteerde de handreiking: ‘Het gaat om heel veel publiek geld, zowel in financiering als in het vermogen. En daarom letten wij op een zinnige, zuinige en zorgvuldige besteding van het belastinggeld dat in dat vastgoed omgaat.’
De handreiking biedt denkkaders en redeneerlijnen die behulpzaam kunnen zijn bij een goede sturing en beheersing van vastgoedprojecten bij het Rijk en organisaties op afstand van het Rijk. De handreiking bevat een aantal algemene uitgangspunten van goed vastgoedmanagement, biedt een checklist voor raden van toezicht en bevat een opzet voor een risicoprofiel voor vastgoed.

Conferentie

Met onderzoek heeft de Algemene Rekenkamer de afgelopen vijf jaar een bijdrage willen leveren aan goed en verantwoord beheer van vastgoed dat met publiek geld wordt gefinancierd. De Algemene Rekenkamer organiseerde de conferentie ‘Toekomst publiek vastgoed’ om daarop te reflecteren: wat hebben we geleerd en, nog belangrijker, hoe gaan we verder in de toekomst?
Ruim 150 belangstellenden zagen hoe sprekers Adri Duivesteijn en Wendy Verschoor de zaal meenamen in hun betogen over de strategische inzet van grond en gebouwen en het sturen op uitdagingen van publiek vastgoed. In negen kleinschalige, sectoroverstijgende workshops kwamen uiteenlopende thema’s aan de orde:

  • Financiering van vastgoed,
  • Innovatie & Data,
  • Checks & Balances,
  • Strategie & sturing en
  • Publiek-private samenwerking. 

Binnenkort publiceert de Algemene Rekenkamer het volgende onderzoek uit de vastgoedreeks: Vastgoed universiteiten, deel 2.