Extra geld nodig voor onderhoud dammen en stuwen

Parlement heeft geen inzicht in schuiven met budgetten door Rijkswaterstaat

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft voor de komende jaren te weinig geraamd voor het onderhoud en de renovatie van de infrastructuur aan dammen, dijken, stuwen en stormvloedkeringen. Van de € 132 miljoen die extra nodig is, is een kwart niet gedekt voor de periode tot en met 2020 voor het zogenoemde hoofdwatersysteem, dat de hoeveelheid en kwaliteit van het water in goede banen leidt. Dit blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer.