ICT en open data

Goed werkende ICT is een essentieel onderdeel van het functioneren van de overheid. Het gebruik van open data maakt digitale informatie waarover de overheid beschikt transparant. Daarom doen wij onderzoek naar het functioneren van ICT-systemen en de beschikbaarheid van open data bij het Rijk.

Recente publicaties

Verantwoordingsonderzoek 2017 Koninkrijksrelaties en BES-fonds (2018)

In het verantwoordingsonderzoek over 2017 stelt de Algemene Rekenkamer vast dat zwakke plekken, die sinds 2014 in de informatiebeveiliging van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) zijn geconstateerd, eind 2017 nog niet waren opgelost. Onder druk van de Algemene Rekenkamer heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in april 2018 een plan opgesteld om op korte termijn de ICT-beveiliging van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) te verbeteren. Eind april 2018 heeft de minister al een aantal dringend noodzakelijke maatregelen genomen. De verbeterslag is nodig om per direct de meest urgente risico’s weg te nemen en op termijn de informatiebeveiliging op orde te brengen. 

Verantwoordingsonderzoek 2017 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2018)

Steeds meer mensen maken gebruik van de Berichtenbox op MijnOverheid. Via die overheidswebsite ontvangen burgers digitale post over onder meer belastingen, toeslagen en uitkeringen. Maar nog lang niet alle berichten worden gelezen. Tussen 2012 en 2017 zijn 72% van de berichten (exclusief die van de Belastingdienst) geopend. Uit het verantwoordingsonderzoek over 2017 van de Algemene Rekenkamer blijkt dat het aantal burgers dat een account heeft, is gestegen van 1,4 miljoen (2014) naar zo’n 7 miljoen (2017).