Goed werkende ICT is een essentieel onderdeel van het functioneren van de overheid. Het gebruik van open data maakt digitale informatie waarover de overheid beschikt transparant. Daarom doen wij onderzoek naar het functioneren van ICT-systemen en de beschikbaarheid van open data bij het Rijk.

Recente publicaties

ICT politie 2016

Om het dagelijks werk van de politieman of -vrouw goed te kunnen ondersteunen, is het verwerken van informatie via ICT-systemen essentieel. Met het beheer, onderhoud en de noodzakelijke vernieuwing van de politie-ICT is veel geld gemoeid: van 566 miljoen euro in 2016 tot 661 miljoen euro in 2020. Met het onderzoek ICT politie 2016 ging de Algemene Rekenkamer de ambities na en bekeek de sturing en beheersing van de ICT bij de politie. Daarbij deden we praktijkonderzoek naar de twee belangrijkste ICT-systemen: die voor handhaving en opsporing.

Trendrapport open data 2016

Het aanbod van open data is het afgelopen jaar verdubbeld, maar dat komt vooral door het toevoegen van de CBS-data aan data.overheid.nl. Afgezien daarvan zijn er niet veel datasets bijgekomen, terwijl er heel veel datasets te openen zijn. Dit staat in ons Trendrapport open data 2016, ons derde rapport over open data.