Digitalisering aan de grens

Cybersecurity van het grenstoezicht door de KMar op Schiphol

De Algemene Rekenkamer publiceert maandag 20 april om 09.00 uur het rapport Digitalisering aan de grens. Het onderzoek gaat in op de cyberveiligheid van het grenstoezicht door de Koninklijke Marechaussee op Schiphol.

Het rapport is vanaf 09.00 uur te vinden op de website van de Algemene Rekenkamer en wordt begeleid met een persbericht. Om het rapport en persbericht automatisch te ontvangen meldt u zich aan op onze nieuwsbrief.

Persvoorlichter Roel Geeraedts is beschikbaar voor vragen en nadere toelichting, tel. 06 - 53 76 13 77 / 070 - 342 41 88 enĀ r.geeraedts@rekenkamer.nl.