Vernieuwing digitale identificatie voldoet nog niet aan alle randvoorwaarden

Kamer kan moeilijk keuzes kabinet voor nieuwe identificatiemiddelen beoordelen

De voorbereiding van een nieuw stelsel voor digitale identificatie voldoet nog niet aan een aantal belangrijke voorwaarden. Hierdoor kan de Tweede Kamer moeilijk beoordelen of de besluitvorming door het kabinet overĀ  vernieuwing van het huidige DigiD op orde is. Er bestaan nog onduidelijkheden over de inrichting van het nieuwe stelsel en over de kosten daarvan. De aanvullende informatie die de minister van BZK op 25 augustus jl. naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, neemt de gesignaleerde onduidelijkheden slechts ten dele weg.