Aanvullende informatie toezicht op woningcorporaties

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de Algemene Rekenkamer op 16 oktober 2014 aangeven hoeveel ambtelijk personeel de rijksoverheid beschikbaar had voor het zogenoemde volkshuisvestelijke toezicht op de woningcorporaties. Uitgelegd wordt waarom het Ministerie van BZK personeel inhuurde voor deze taak.