Toezicht op presteren woningcorporaties afwachtend en onvolledig

Kerntaken en nevenactiviteiten afbakenen en regelgeving snel implementeren

Het toezicht op de wijze waarop woningcorporaties hun publieke taak uitvoeren is de afgelopen twintig jaar afwachtend en onvolledig geweest. De verantwoordelijke bewindspersonen vertrouwden op zelfregulering en op het interne toezicht door de raden van commissarissen van de corporaties. Zij hadden geen goed zicht op de (commerciële) nevenactiviteiten van corporaties, die van 2007-2012 voor de sector als geheel verliesgevend zijn geweest. Woningcorporaties leefden de plicht om nevenactiviteiten vooraf aan de minister te melden, slecht na. Voor het volkshuisvestelijk toezicht op de corporatiesector was weinig capaciteit beschikbaar.