Verbeter verantwoording over risico’s met vastgoed universiteiten

In een eerste rapport over het financieel toezicht op vastgoedplannen van universiteiten brengt de Algemene Rekenkamer op 6 oktober 2016 een publicatie uit.

Hieruit blijkt dat momenteel de universiteitssector er financieel gezond voor staat. De verschillen tussen universiteiten zijn echter groot. Het inzicht in de risico’s met vastgoedontwikkeling bij universiteiten verdient verbetering.
Eveneens op 6 oktober schrijft de Algemene Rekenkamer een brief aan de Tweede Kamer met aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2017 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).