‘Nationale parlementariërs aan zet voor houdbare financiën’

Dat stelt collegelid Kees Vendrik van de Algemene Rekenkamer op 17 februari 2016 in Brussel in een gesproken bijdrage op de conferentie over stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie.

Parlementariërs in elk land van de Europese Unie kunnen meer bijdragen aan een samenhangend en transparant inzicht in de houdbaarheid van de overheidsfinanciën. Nationale parlementen kunnen hun regering aanzetten om dat inzicht te verbeteren nu de afgesproken regels over Europees economisch beleid zichtbaarder worden.

Ook de Eurogroep, momenteel onder leiding van de Nederlandse minister van Financiën, verdient meer parlementaire aandacht in individuele EU-lidstaten, aldus Vendrik. De governance van de Eurogroep kan qua controle en het afleggen van verantwoording verbeterd worden. Daarom is het een goede zaak dat voorzitter Dijsselbloem meer openheid aankondigt over de resultaten van overleggen van de ministers van Financiën in de Eurogroep.

In zijn toespraak gebruikt collegelid Vendrik gegevens uit het in januari gepubliceerde EU-trendrapport 2016 en het uit september 2014 daterende onderzoek naar het Europees economisch bestuur.

Tijdens deze interparlementaire conferentie staat artikel 13 van het Begrotingspact centraal. Elk halfjaar praten parlementariërs uit de lidstaten en collega’s van het Europees Parlement over de actuele ontwikkelingen.