Meer zicht op effectiviteit van Europese steunprogramma’s wenselijk

Besteding van € 440 miljard aan eurolanden in nood is beperkt te volgen

Sinds 2010 is ruim € 440 miljard aan leningen uitgekeerd aan eurolanden in financiële problemen. Dit is via diverse steunprogramma’s georganiseerd. Ook Nederland droeg hieraan bij. Het belang van deze steunprogramma’s is bijzonder groot: met de verleende steun en de daarbij gestelde voorwaarden moeten de betrokken eurolanden de weg omhoog vinden uit de economische crisis. En de leningen moeten op tijd worden terugbetaald. Goed zicht op de besteding en inzicht in de effectiviteit van de steunprogramma’s zijn daarom belangrijk voor alle betrokken partijen. Het blijkt echter beperkt mogelijk de besteding van deze leningen uit de Europese noodfondsen te volgen. De effectiviteit van de steunprogramma’s wordt tot op dit moment door de betrokken instanties weinig onderzocht. Onafhankelijke evaluaties van de steunprogramma’s zijn tot op heden niet beschikbaar. De democratische controle en verantwoording van deze steunprogramma’s kan worden versterkt.