Weinig aandacht voor effectiviteit EU-subsidies

Trend: financieel management EU verbetert stapje voor stapje, maar nog grote stappen nodig.

Bij de eindafrekening van projecten in Nederland die EU-subsidies ontvangen speelt, conform de subsidie-voorwaarden, effectiviteit nog geen rol. Subsidie-ontvangers worden beoordeeld op de geleverde inspanning, niet op het behaalde (maatschappelijk) resultaat. Daardoor worden kansen voor een betere besteding van EU-geld niet benut, zeker bij projecten waar wel informatie over effecten beschikbaar is. Een voorbeeld is een project van het Alfa-college, een ROC in Groningen, dat immigranten helpt te integreren. Het project ontvangt subsidie op basis van het aantal deelnemers. Van de effectiviteit van dit succesvolle project kan geleerd worden.
Overigens blijkt ook aan de ‘voorkant’, bij de selectie van projecten die Europees subsidiegeld ontvangen, beperkt aandacht te zijn voor de kans op effectiviteit van het project. De overheden in Nederland houden zich niet altijd aan de eigen aanbestedingsregels. Bij uitgaven van geld uit het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) worden bij 3,9% van de totale uitgaven fouten gemaakt. De voornaamste oorzaken daarvan bij aanbestedingstrajecten zijn kennisgebrek en onbekwaamheid. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in het EU-Trendrapport 2015, dat op 10 februari 2015 verschijnt.