Gevolgen versterking van economische en budgettaire sturing Europa op een rij in rapport

De Algemene Rekenkamer publiceert op 9 september 2014 het rapport Europees economisch bestuur – Europese coördinatie van begrotings- en macro-economisch beleid en de positie van Nederland.

Welke regels zijn recent toegevoegd  aan de bestaande EU-afspraken en wat is de mogelijke invloed hiervan op het Nederlandse begrotings- en verantwoordingsproces en de rol van de verschillende nationale instituten daarbij? Deze regelgeving raakt de positie van het parlement dat het begrotings- en macro-economisch beleid sanctioneert en dat beschikt over het budgetrecht. Hoe zit het met de democratische verantwoording? In het rapport reikt de Algemene Rekenkamer een reeks aandachtspunten aan.