Algemene Rekenkamer vraagt om aandacht voor onafhankelijke controle op bankentoezicht

De Algemene Rekenkamer vraagt in een brief aan de Tweede Kamer aandacht voor onafhankelijke externe controle op het toezicht op banken. Vanaf 4 november 2014 gaat de Europese Centrale Bank (ECB) toezicht uitvoeren op de 128 grootste banken van de eurozone. De nationale autoriteiten blijven toezicht houden op de overige banken.

De Algemene Rekenkamer wijst in haar brief op het belang van onafhankelijke externe controle op het toezicht door de ECB. Op dit moment kan de Algemene Rekenkamer onderzoek uitvoeren naar de manier waarop De Nederlandsche Bank (DNB) zijn toezicht op banken uitvoert. Wanneer de taken van DNB verplaatsen naar de ECB, kan de Algemene Rekenkamer geen onderzoek meer doen naar het toezicht op de grootste Nederlandse banken.

De minister van Financiƫn heeft gereageerd op de brief van de Algemene Rekenkamer en geeft aan dat hij binnen EU-verband zal pleiten voor voldoende bevoegdheden voor de Europese Rekenkamer om de onafhankelijke externe controle te organiseren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met persvoorlichter Wietske de Jong-Keetman (070) 342 42 19 / 06 11 92 50 34.