Beantwoording vragen Tweede Kamer over het EU-trendrapport 2014

Op 3 april heeft de Algemene Rekenkamer een brief gestuurd naar de Tweede Kamer met de antwoorden op de Kamervragen over het EU-trendrapport 2014.