Algemene Rekenkamer in EU-trendrapport: Geef subsidie aan meest effectieve EU-projecten

Bij het selecteren van aanvragen voor Europese subsidie wordt onvoldoende gekeken naar de effectiviteit van die projecten.

Daarom moet niet langer worden uitgegaan van het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’, maar moet worden gekozen voor projecten waarvan de meeste effectiviteit valt te verwachten tegen zo weinig mogelijk kosten. Dat staat in het EU-trendrapport 2014 dat de Algemene Rekenkamer vandaag uitbrengt. Nederland droeg in 2012 aan de Europese Unie  zo’n € 6 miljard bij aan een totaal van € 139,5 miljard. Burgers van de EU mogen verwachten dat dit geld doeltreffend, doelmatig en volgens de regels wordt besteed. En dat moet inzichtelijk zijn.