Aandachtspunten bij begroten en verantwoorden vanwege rol ‘Brussel’

Op verzoek van de Eerste Kamer heeft de Algemene Rekenkamer in een brief op 28 november 2013 uitvoerig belicht wat de gevolgen voor het proces van begroting en verantwoording door het kabinet en voor het parlement zijn van afspraken die Nederland met andere EU-lidstaten heeft gemaakt.

De EU-lidstaten hebben Europees Commissaris Rehn (lid van de Europese Commissie) aangewezen om toezicht te houden op het Europees economische bestuur dat tot gezonde nationale overheidsfinanciën moet leiden. Hierdoor moet het kabinet in het voorjaar een ontwerp van de begroting voor het volgend jaar naar Brussel sturen. Voor de Tweede en Eerste Kamer betekent dit dat eerder dan men gewend is (voorjaar in plaats van najaar) de hoofdlijnen van de begroting voor het nieuwe jaar aan de orde zijn.
In de brief, die ook naar de Tweede Kamer is verstuurd, wordt ingegaan wat dit betekent voor de verantwoording over gevoerd beleid, de kwaliteit van de statistieken die gebruikt worden om ‘Brussel’ te informeren en de positie van nationale rekenkamers, zoals de Algemene Rekenkamer.
Eerder heeft de Raad van State op verzoek van de Eerste Kamer een beschouwing gegeven over de veranderingen in het begrotingsproces vanwege Europese afspraken.
Een van de aandachtspunten betreft, aldus de Algemene Rekenkamer, de waarborg dat de kwaliteit van de informatie die het (nationale) parlement ontvangt op orde moet zijn voor een ordentelijke democratische controle.