Acht rekenkamers rapporteren over handhaving EU-regels internationaal afvaltransport

Nationale rekenkamers van acht Europese landen publiceren een gezamenlijk rapport naar aanleiding van evenzoveel onderzoeken naar de handhaving van de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA). Het Nederlands collegelid Arno Visser heeft dit gezamenlijk rapport tijdens een internationale bijeenkomst in Vilnius (Litouwen) gepresenteerd.

De rekenkamers van Bulgarije, Griekenland, Hongarije, Slovenië, Polen, Ierland, Noorwegen en Nederland deden elk in hun eigen land tussen 2011 en 2013 onderzoek naar de handhaving van deze regelgeving. Doel van deze gecoördineerde audit is het inzicht in de Europese praktijk te vergroten. Naar verwachting zal het gezamenlijke rapport plus de nationale rapporten aandacht krijgen in de nationale parlementen, terwijl ook vanuit het Europees parlement, de Europese Commissie en de Wereld Douane Organisatie belangstelling bestaat voor de conclusies en aanbevelingen.
Het onderzoeksrapport van de Algemene Rekenkamer over de situatie in Nederland is al op 4 oktober 2012 gepubliceerd onder de titel Handhaving Europese regels voor afvaltransport.

In het gezamenlijke Engelstalige rapport Coordinated audit on the enforcement of the European Waste Shipment Regulation wordt vastgesteld dat in alle acht landen de betreffende Europese regelgeving is ingevoerd, maar er aanzienlijke verschillen bestaan in handhaving van de Europese verordening per land. Dat blijkt uit de handhavingsstrategie die toezichthoudende instanties hanteren (zo wordt er in zes van de acht landen niet op basis van risicoanalyses gecontroleerd) en het aantal beschikbare controleurs en uitgevoerde inspecties (tussen de tien en duizenden per jaar) van internationale afvaltransporten. Ook wordt er uiteenlopende gehandeld bij inbreuken op de Europese regels (boetes variëren per land). Uit de acht onderzoeken blijkt dat de autoriteiten beperkt zicht hebben op de effecten van hun controle-inspanningen en geen of beperkt zicht hebben op de betrouwbaarheid van de informatie die autoriteiten ontvangen over de verwerking van het afval in het buitenland.
De verschillen in naleving van de regels tussen de diverse EU-lidstaten en Noorwegen stroken niet met het basisprincipe van een gelijk speelveld creëren voor afvalexporthandhaving in de EU.
In het gezamenlijke rapport wordt door de samenwerkende rekenkamers een aantal aanbevelingen gedaan om de handhaving te verbeteren.