Positief oordeel over Nationale verklaring 2013

Informatie over Nederlandse afdrachten aan EU en doelmatigheid ontbreekt

De Nederlandse verantwoording over € 1.276,4 miljoen aan bij de Europese Commissie gedeclareerde uitgaven is in orde. De Nationale verklaring 2013 geeft volgens de Algemene Rekenkamer een goed beeld van het beheer en de besteding van dit Europese geld. Echter, informatie over de afdrachten van Nederland aan de EU ontbreekt, net als informatie over de doelmatigheid van EU- subsidies in Nederland. Het kabinet wil deze informatie ondanks aandringen van de Algemene Rekenkamer niet opnemen. Ook merkt  de Algemene Rekenkamer op dat er sprake is van een risico op ‘onderuitputting’: Europees geld dat aan Nederland is toebedeeld wordt dan niet besteed waardoor de Europese Commissie het op een andere manier kan besteden.