Geen publieke externe controle van € 240 miljard noodhulp

Verantwoording door lidstaten over Europees geld weinig verbeterd

De publieke externe controle en verantwoording van het noodfonds EFSF (European Financial Stability Facility, maximaal 188 miljard)  en het eerste Griekse leningenprogramma (ruim €52 miljard) is nog niet geregeld. Bij het oprichten van het noodfonds European Stability Mechanism (ESM) is afgesproken dat er een audit comité komt dat de uitgaven uit het fonds controleert en in het openbaar rapporteert over de manier waarop het geld is besteed. Volgens de Algemene Rekenkamer zou dit audit comité ook de controle van het EFSF en het eerste Griekse leningenprogramma kunnen uitvoeren. De Algemene Rekenkamer vindt bovendien dat vooral de landen die noodhulp ontvangen zich via een lidstaatverklaring moeten verantwoorden over de besteding van de Europese middelen én over de ontvangen noodhulp. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in het EU-Trendrapport 2013, dat op 7 februari 2013 verschijnt.