Brief aan de Tweede Kamer met aanvulling op rapport Handhaving Europese regels voor afvaltransport

In een brief heeft de Algemene Rekenkamer de Tweede Kamer een aanvulling gegeven op het Rapport Handhaving Europese regels voor afvalstransport. In ons rapport refereren wij aan het streven van het Openbaar Ministerie om maximaal 10% van alle zaken te seponeren.

Deze norm is gerelateerd aan de EVOA-zaken die door het OM zelf worden afgedaan (106 sepots op een totaal van 338 zaken maakt 31 %). Voor de norm is het aantal sepots ten opzichte van het totale aantal afgedane zaken relevant: wanneer de 167 rechterlijke afdoeningen worden meegerekend, bedraagt het sepotpercentage 21%. Dit is nog steeds ruim boven de interne streefwaarde van het OM. Onze conclusie en aanbeveling aan de minister van Veiligheid en Justitie om de oorzaken van het hoge sepotpercentage te analyseren en mogelijkheden te zoeken om dat terug te dringen, blijven onverkort van kracht.