Controles op internationaal afvaltransport voldoen in Nederland, maar beperkt zicht op effect op illegale handel

OM seponeert eenderde van geconstateerde overtredingen Europese milieuregel

Nederland voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit Europese regels voor controle van grensoverschrijdend afvaltransport. In internationaal perspectief presteert Nederland daarmee goed. Of de duizenden controles van politie, Douane en de Inspectie Leefomgeving en Transport voldoende zijn om het illegaal afvaltransport terug te dringen, weten de instanties echter niet. Veel afval gaat naar China en Afrika. De Algemene Rekenkamer beveelt aan registraties zo aan te passen dat duidelijk wordt welke controlewerkzaamheden welk effect sorteren, ook voor de hele afvalketen. Het Openbaar Ministerie seponeert drie op de tien betreffende zaken. Dit is ver boven de interne norm van het OM. Nader onderzoek moet uitwijzen waarom dit percentage zo hoog is.