Onvoldoende zicht op bestrijding van accijnsfraude bij de handel in alcohol en tabak

Het gemeenschappelijk Europese accijnsbeleid lost de fraude met belastingen op tabaksproducten en alcoholhoudende dranken niet op.

Vanwege gebrek aan overeenstemming tussen de lidstaten van de EU blijven er binnen de interne markt sterk uiteenlopende accijnstarieven bestaan. Dit werkt grensoverschrijdende accijnsfraude in de hand.