Nederlandse EU-lidstaatverklaring

Verantwoording over Nederlandse afdrachten aan Europa is ontoereikend.

Ondanks verbeteringen in het beheer en de verantwoording over EU-fondsen heeft de Europese Commissie opnieuw financiële correcties opgelegd aan Nederland omdat in eerdere jaren niet aan subsidievereisten is voldaan. In 2011 betrof dit een bedrag van € 52 miljoen inzake de Europese landbouwfondsen. Om de financiële correcties omlaag te brengen is een verbetering nodig van beheer en controle van deze fondsen.