Meer aandacht voor carrouselfraude met btw

In een toespraak voor het Beneluxparlement heeft collegelid Kees Vendrik parlementariërs en deskundigen uit diverse landen de stand van het onderzoek aangegeven naar btw-fraude binnen de Europese Unie.

In een toespraak voor het Beneluxparlement heeft collegelid Kees Vendrik van de Algemene Rekenkamer op vrijdag 20 april 2012 parlementariërs en deskundigen uit diverse landen de stand van het onderzoek aangegeven naar btw-fraude binnen de Europese Unie. Vendrik kondigde aan dat in september a.s. de Algemene Rekenkamer samen met de zusterinstellingen Rekenhof in België en Bundesrechnungshof in Duitsland vervolgonderzoek zal publiceren naar de effecten van de bestrijding van de zogenoemde intracommunautaire btw-fraude. In 2009 hebben deze drie rekenkamers over dit onderwerp ook al gezamenlijk onderzoek uitgebracht. Inmiddels is duidelijk dat de aandacht voor deze vorm van fraude, ook wel carrouselfraude genoemd, sinds het alarmerende rapport uit 2009 is toegenomen bij de Nederlandse autoriteiten.

Tijdens de conferentie ‘Fiscale en sociale fraude’, die het Beneluxparlement samen met de Nordic Council en Baltische Assemblee in Den Haag heeft gehouden, heeft ook staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) gesproken. De Benelux-landen spelen volgens de staatssecretaris een voortrekkersrol om ‘de btw-maffia de pas af te snijden’.