Europees economisch bestuur

Brief aan de Eerste Kamer, met een afschrift aan de Tweede Kamer, over de implicaties van het Europees economisch bestuur voor het Nederlandse begrotings- en verantwoordingsproces, in antwoord op het verzoek om die informatie van de Eerste Kamer op 4 juli j.l.