Europese geldstromen en regelgeving

In Nederland hebben we te maken met veel Europese regelgeving op uiteenlopende gebieden. Bijvoorbeeld op het gebied van productveiligheid, afvaltransport of aanbestedingen. Bij bepaalde regelgeving kijken we of de uitwerking van de regelgeving is zoals verwacht. We doen ook regelmatig onderzoek naar het geld dat Nederland ontvangt van de Europese Unie. We kijken hoe dit geld wordt beheerd, hoe transacties worden gecontroleerd en we gaan na of er goede verantwoording wordt afgelegd.

Recente publicaties

Btw op grensoverschrijdende digitale diensten (2018)

De groei van  e-commerce  betekent tegelijkertijd een risico voor de heffing van btw. Wij hebben onderzocht  in hoeverre de Belastingdienst sinds 2015 heeft gehandhaafd op de naleving van de btw-verplichtingen bij grensoverschrijdende levering van digitale diensten (zoals films, games, gegevensopslag). Sinds dat jaar kunnen ondernemingen voor de omzetbelasting hierover  terecht bij  één loket, het ‘Mini-One-Stop-Shopsysteem’. 

Rapport bij de Nationale verklaring 2018 (2018)

De Nationale verklaring 2018 geeft een deugdelijke kwalificatie van het functioneren van de beheer- en controlesystemen rond de in Nederland bestede Europese subsidies. Ook geeft de verklaring een deugdelijke kwalificatie van de getrouwheid van de rekeningen die door Nederland zijn ingediend bij de Europese Commissie en van de rechtmatigheid tot op het niveau van de eindbegunstigden van de netto-uitgaven die in de verantwoording zijn opgenomen. Over het geheel genomen is de verklaring naar ons oordeel ook deugdelijk tot stand gekomen. Daarmee geeft de Nationale verklaring 2018 een goed beeld van het beheer, de rechtmatigheid en de verantwoording van de EU-subsidies in Nederland.