In Nederland hebben we te maken met veel Europese regelgeving op uiteenlopende gebieden. Bijvoorbeeld op het gebied van productveiligheid, afvaltransport of aanbestedingen. Bij bepaalde regelgeving kijken we of de uitwerking van de regelgeving is zoals verwacht. We doen ook regelmatig onderzoek naar het geld dat Nederland ontvangt van de Europese Unie.  We kijken hoe dit geld wordt beheerd, hoe transacties worden gecontroleerd en we gaan na of er goede verantwoording wordt afgelegd.

Recente publicaties

Producten op de Europese markt: CE-markering ontrafeld (2016)

Jaarlijks worden tientallen producten uit de markt gehaald die wel een CE-markering hebben maar toch een risico vormen voor veiligheid, gezondheid of milieu. Wat doet de overheid daar tegen? We willen de Tweede Kamer inzicht bieden in het CE-systeem en in de mogelijkheden die zij heeft om haar controlerende taak daarin uit te voeren. Daarom hebben wij onderzoek gedaan naar het Europese systeem van CE-markeringen.

Rapport bij de Nationale verklaring 2017

De Nederlandse regering legt op Verantwoordingsdag in de Nationale verklaring verantwoording af over de gedeclareerde uitgaven voor Europese projecten. De Algemene Rekenkamer beoordeelt elk jaar of het kabinet dat deugdelijk heeft gedaan. In de Nationale verklaring 2017 verantwoordt het kabinet zich over € 702,2 miljoen aan gedeclareerde uitgaven. In ons Rapport bij de Nationale verklaring 2017 concluderen we dat de beheers- en controlesystemen van de in Nederland bestede Europese subsidies goed functioneren. Ook waren de financiële transacties rechtmatig, juist en volledig.