European Financial Stability Facility (EFSF)

Totaal financieel belang Garantietoezegging € 724,5 miljard door eurolanden die geen steun ontvangen
Leencapaciteit € 440 miljard
Bedoeld voor Landen in de eurozone
Rechtsbasis Opgericht als organisatie onder Luxemburgs recht. Landen eurozone zijn aandeelhouder
Type instrument Lening
Start uitgifte gelden 1 februari 2011
Bedrag uitgegeven per 1-11-2017 € 185,5 miljard

Ontvangende landen

  • Ierland: € 17,7 miljard
  • Portugal: € 26,0 miljard
  • Griekenland: € 141,8 miljard (inclusief 10,9 miljard aan ongebruikte obligaties)
   

Betrokkenheid Europese Commissie

Als coördinator namens de eurolanden.

Procedure en beheer

Lidstaten dienen een gemotiveerde aanvraag in bij de Europese Commissie, vergezeld van een herstelprogramma. De afspraken tussen de lidstaat en Europese Commissie worden vastgelegd in een Memorandum of Understanding. Met missies in het betreffende land houden de Europese Commissie, het IMF en de Europese Centrale Bank toezicht op de naleving hiervan. EFSF leent kapitaal op de kapitaalmarkt tegen een lagere rente dan waarvoor de lidstaat kan lenen. Eurolanden staan hiervoor garant. EFSF leent het bedrag vervolgens uit aan de lidstaat en beheert de lening.

Bijdrage lidstaten

De EFSF is een tijdelijk noodfonds en is in 2012  opgevolgd door het permanent noodfonds ESM. De totale garantiestelling van de EFSF is € 724,5 miljard. Griekenland, Ierland en Portugal staan niet meer garant, omdat zij leningen ontvingen vanuit de faciliteit. Ook Cyprus draagt niet meer bij aan de EFSF, omdat zij steun ontvangt vanuit het ESM. De effectieve leencapaciteit is lager dan € 724,5 miljard, namelijk € 440 miljard. Dit moet de kredietwaardigheid van de EFSF waarborgen. De procentuele bijdrage is de verdeelsleutel voor de dertien bijdragende eurolanden. De verdeling is weergegeven in onderstaande tabel.


 

Bijdrage %

Garanties in miljoenen €

België

3,7%

27.032

Cyprus

0,0%

-

Duitsland

29,1%

211.046

Estland

0,3%

1.995

Finland

1,9%

13.974

Frankrijk

21,8%

158.488

Griekenland

0,0%

-

Ierland

0,0%

-

Italië

19,2%

139.268

Luxemburg

0,3%

1.947

Malta

0,1%

704

Nederland

6,1%

44.446

Oostenrijk

3,0%

21.639

Portugal

0,0%

-

Slovenië

0,5%

3.664

Slowakije

1,1%

7.728

Spanje

12,8%

92.544

Totaal

100%

€ 724.470

De bijdrage in procenten is afgerond op één decimaal.