Aandachtspunten bij de Begroting 2015 van OCW

In de brief van de Algemene Rekenkamer bij de begroting van OCW komt onder meer aan de orde dat er achtergrondkennis nodig is om goed overzicht te krijgen over het geld voor onderwijs.

Met name de informatie over de besteding van de extra middelen vraagt aandacht. Ook ontbreekt informatie over de realisatie en gevolgen van de  bezuiniging op cultuur. De Algemene Rekenkamer ziet bovendien  kansen om de voorsprong op gebied van open data te vergroten. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken in hoeverre eerdere aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer zijn opgevolgd.