Totale uitgaven maatregelen coronacrisis stabiel

Het voortduren van de pandemie leidt komend jaar tot hogere uitgaven aan de bestrijding daarvan dan het kabinet  op Prinsjesdag had begroot. Doordat steunmaatregelen als de NOW en de TVL voortgezet worden in plaats van afgebouwd, komen de begrote uitgaven in 2022 uit op € 12,7 miljard, € 1,9 miljard meer dan in de Miljoennota 2022 was voorzien.

Deze uitgavenstijging is deels een gevolg van doorschuiven van de begrote uitgaven van 2021 naar 2022. Dit blijkt uit de jongste editie van de Coronarekening, waarin de Algemene Rekenkamer sinds het begin van de pandemie begrote en gerealiseerde uitgaven bijhoudt. Hierin zijn de gegevens uit de Najaarsnota 2021 verwerkt.

Voor 2021 komt het totaalbedrag aan uitgaven aan bestrijding van de coronacrisis uit op € 40,1 miljard, € 3,1 miljard minder dan in op Prinsjesdag was voorzien. Over de hele periode van 2020-2022 gekeken, komen de uitgaven van de rijksoverheid aan coronacrisismaatregelen naar verwachting uit op € 81,7 miljard. Dit is nagenoeg hetzelfde bedrag als de € 82,1 miljard die in Prinsjesdageditie van de Coronarekening stond. Naar de huidige inzichten leidt het aanhouden van de pandemie per saldo dus niet tot hogere uitgaven.